2

Add "Mobile special layout with customization options" option for web buidler

  • Live

Avatar
Trang Tran Thuy

Có option này để seller bán camp personalized chuyển lên dùng v3 -> tăng performance site + tăng upsell + tăng trust cho buyer
Ko có option này -> seller chưa chuyển lên dùng v3 mà dùng v2 vì phần special layout giúp preview trực quan hơn nhưng v2 thì chưa tối ưu cho GMC
“Buyer chọn đến đâu preview hiện bên trên đến đó, instant preview, phần custom thì lướt từ trên xuống dưới rất tiện”

A

Activity Newest / Oldest

D

Duy Anh Nguyễn

Ghim ảnh khi khách kéo xuống chọn personalize để khách vẫn có thể thấy hình preview và hình dung về sản phẩm tốt nhất cả trên web và mobile


T

Admin

Merged with: Ghim ảnh khi khách kéo xuống chọn personalize để khách vẫn có thể thấy hình preview

T

Admin

Status changed to: Live