1

Bỏ Text mặc định trong phần tạo Preview


Avatar
Duc Pham Le

Nên bỏ phần text mặc định này trong phần tạo preview cho sản phẩm vì nó ko cần thiết và thừa thải. Vì khi khách không muốn điền custom thì nó vẫn hiển thị trên preview sản phẩm. Tôi nghĩ các bạn nên tham khảo App Customily để rõ hơn vấn đề này.


A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Duc Pham Le