1

CÁCH SET QUYỀN STAFF CHO TÀI KHOẢN CHƯA HỢP LÝ, DỄ MẤT THÔNG TIN

  • Live

T
THINH LE

nên set thêm phần hạn chế quyền export và delete sản phẩm. Hiện tại tài khoản staff cho thể export all products trong store mà chủ store không hề biết. Sản phẩm export sẽ đc chuyển về mail staff. Mail admin không nhận được thông báo export. Các platform đều đã xử lý được phần này ok rồi. Shopbase nên sớm xử lý phần này.

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Tina Phan

Status changed to: Live

Avatar

Tina Phan

Status changed to: In progress