2

Chỉnh lại cách đếm view trên dashboard

  • Live

T
Thanh Trung

Hiện tại lượng view trên dashboard của shopbase lệch khá nhiều so với lượng click thực tế trên ads. Mình không rõ cơ chế đếm của shopbase ntn nhưng câu hỏi là sao ko đếm sát nhất với số click để các thông số trực quan, chính xác hơn nhỉ?

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Tina Phan

Status changed to: Live

Avatar

Tina Phan

Status changed to: Under review

Avatar

Le Viet Anh

Mình nghĩ shopbase chỉ đếm phần viewproduct chứ ko đếm lượng người vào store từ link click. Nếu bạn chạy collection giống mình thì sẽ bị lệch rất nhiều ảnh hưởng đến cách tính CR nữa. Mong shopbase xem xét và update lại để cả những người chạy collection và chạy sản phẩm lẻ ko bị lệch chỉ số. Chắc chỉ cần đếm lượng người truy cập đầu vào store qua link click là sẽ thỏa mãn cả 2 đối tượng chạy.