1

Cho phép custom màu sắc trên Upsell app


H
Hieu ngo

Hiện tại theme WB đang không tối ưu về upsell.
Màu sắc không phù hợp,
Button chính phụ k nổi bật k tập trung được upsell.
Nên cho phép seller custom được màu của call to action, điều chỉnh kích cỡ font chữ và màu sắc.

A