11

Custom Option with price

  • Live

Avatar
uhp neyugn

Allow creating a custom option with a price for a product. let's say product A has one text field option with a 5$ value to allow the customer to input the Custom Name. If the customer inputs text that passes the conditions (length, character), the price of product A is increased by 5$. But if the customer leaves the text field blank, then product A's price will be the same as the normal price.


A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

T

Admin

Status changed to: In progress

Avatar

Pham Tien

ông nào update cái tiền tệ chỉnh lại hộ mình phát đang bán mấy nước ít người EU cho dễ thở update mặc định euro @@ khác gì bán ở việt nam mà để giá sản phẩm $


T

Admin

Status changed to: Planned

Avatar

Thuy Vu Thi Phuong

- Have settings for additional fee for custom options. Buyers can select option and additional fee will be added automatically to total price. Sellers do not need to create more variants
- Have options to set additional fee as checkbox, radio button, droplist...

---
- Cho phép set giá cộng thêm cho phần options. Để khi khách chọn 1 option thì giá có thể thay đổi theo option đó, mà không cần tạo các variants .
- Các option có thể set giá như checkbox, radio button, droplist...
Ví dụ 1:
Checkbox: "sản phẩm được gói quà": +2$ vào variant sản phẩm mà khách đã chọn.
Ví dụ 2:
Droplist: "số lượng pet cần vẽ "
01: +0$
02: +5$
03: +10$
....


T

Admin

T

Admin

Merged with: Giá thay đổi theo lượng custom

T

Trinh

Đối với những sản phẩm cho phép custom sẽ có một giá sàn ( không custom gì)
Nếu khách hàng custom thêm text, hoặc ảnh thì sẽ cộng thêm tiền
Ex: demo.printbase.co/products/u-s-air-force-custom-name

For custom-enabled products, there should be a base cost (not customizing).
If the customer custom adds text, or images, it will automatically raise the total amount.


T

Admin

Status changed to: Open

T

Admin

Status changed to: Under review

Avatar

qiucaoding

I am selling Personalized T-shirt and I just switched to ShopBase. Can ShopBase update new feature "add extra cost to personalized product options" like this Shopify App: apps.shopify.com/best-custom-product-options


T

Admin

Merged with: Add extra cost to personalized product options

T

Admin

Merged with: Tăng giá Product ở phần Personalization

T

Tram Nguyen

Giá sản phẩm sẽ thay đổi với mỗi option khác hàng lựa chọn ở phần Personalization.
Ví dụ: www.iwatches.club/L1


Avatar

Thịnh Trần

Cho phép các lựa chọn custom có thể khiến cộng thêm hoặc bớt giá thành sản phẩm (dưới dạng $ hoặc %). Ví dụ: custom option có upload ảnh thì sẽ + $5 cho mỗi sản phẩm. Nếu chỉ chọn custom text thì sẽ bớt đi $5.


T

Admin

Merged with: Custom option và update giá sản phẩm

Avatar

Tina Phan

Merchants có thể cài đặt giá cho nhiều custom options. Khi buyer lựa chọn custom options mất phí thì giá tổng cũng được mark up theo. (cả ShopBase và PrintBase)