5

Export order with product tag

  • Live

Avatar
Phan Tina

Allow merchants to export orders with products' tag to optiomize fufillment efficiency and teamwork operations.

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Tina Phan

Status changed to: Live

Avatar

Tina Phan

Status changed to: In progress

Avatar

Pham Uyen

rất cần cái này, hy vọng shopbase sẽ update vụ này


Avatar

Nhất Nguyễn

Cần lắm cho phép filter theo tag và theo collection để export đơn. Hỗ trợ cho việc fulfill hoặc email marketing.


Avatar

Tina Phan

Allow merchants to export orders by product tag or by collections, so merchants can optiomize remarketing campaigns. For example: improve order filter function.


Avatar

Hoa Dd

Cùng quan điểm. Cần Export Product Tags để tiện Fulfill. SKU thôi là chưa đủ, nhất là với loại áo 2D