6

Giữ cố định giá trị Variant ID của sản phẩm

  • Live

A
Adley H

Shopify khi import các SP có cùng link handle bằng file csv, dữ liệu sẽ được cập nhật mới theo file, còn cột nào file csv bỏ trống thì Sp sẽ được giữ nguyên như cũ.
Shopbase đang có vấn đề về variant ID, cứ mỗi lần import lại SP (cùng link handle) thì giá trị variant ID lại được tạo mới, ảnh hưởng đến Google Feed. Sau khi cập nhật thông tin cho SP như tags, inventory bằng file csv thì giống như tạo một SP mới hoàn toàn. Kết quả là các chỉ số của SP đó trên Google bị mất (click, impression,...)

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

T

Admin

Status changed to: In progress

Avatar

Đào Ngọc Huỳnh

Mình cũng vote Shopbase fix lại vấn đề này sớm. Để có thể chỉnh sửa số lượng lớn sản phẩm mà không ảnh hưởng đến Google Feed.
Trong trường hợp mà chỉnh sửa cả giá thì sẽ dẫn đến các sp trên GG feed cũ sẽ bị sai giá, 1 trong những nguyên nhân có thể dẫn đến chết GMC.