10

Improve bulk update actions

  • Live

Avatar
Phan Tina

Allow merchants to update massively other actions:
- Replace Alt image
- Add one image or more for a number of products

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

T

Admin

Status changed to: In progress

T

Admin

Status changed to: Planned

Avatar

Ha Nguyen

bulk update ở description chỉ có mỗi option là replace all hoặc add thêm vào đầu hoặc cuối

cái tìm và thay thế là tính năng hay để lúc custom SEO có thể bulk edit và chỉnh 1 loạt ấy và cũng tiện cho custom product


T

Tracy Tran

Merged with: Find and replace ở Description

Avatar

Trang Tran Thuy

Request thêm action find and replace description trong bulk updates để hỗ trợ tối ưu description của sản phẩm theo từng chiến dịch (thay text, thay link ...) nếu promote sẽ có nhiều bên sử dụng


T

Tracy Tran

Merged with: Thêm action find and replace trong Bulk updates

H

Hieu ngo

bulk update ở description hiện tại chỉ có mỗi option là replace all hoặc add thêm vào đầu hoặc cuối.
Bổ sung thêm:
cái tìm và thay thế là tính năng hay để lúc custom SEO có thể bulk edit và chỉnh 1 loạt ấy và cũng tiện cho custom product.
Ngoài ra tìm và thay thế có thể bổ sung và điều chỉnh trong trường hợp thay đổi Supplier hoặc mô tả về sản phẩm. Chèn thêm link collection cho sản phẩm.


T

Tracy Tran

Merged with: Find and Replace Product Description

Avatar

Wick John

Should have "Delete update" function.
At the moment, When a bulk update is created, it cant be delete, so if you want to edit or change infor of the update, you have to delete all the product, reupload and add the bulk again. Too complicated and silly.


Avatar

Tina Phan

Merged with: Bulk Updates

M

My Nguyen

Sellers can use bulk update to add more sizes to multiple products simultaneously.


Avatar

Tina Phan

Merged with: Able to bulk add product sizes

Avatar

Pauly Ryan

Tôi muốn có thêm tính năng thay đổi Product Type đồng loạt ở trên store thay vì phải tải file về để đổi mất thời gian


Avatar

Tina Phan

Merged with: Thay đổi Product Type