2

[Quan trọng] Thêm tính năng discount cho smart bundle

  • Live

Avatar
Đoàn Xuân Thoảng

Hiện tính năng smart bundle , tự động đề xuất các sản phẩm mua together rất ổn.
Nhiên chưa có phần giảm giá ( giống như bundle thông thường), dẫn đến upsell không hiệu quả.
==> đề nghị thêm tính năng dicount cho smart bundle
The smart bundle feature, which automatically recommends products to buy together is really good. However, there is no discount (like regular bundle), which leads to ineffective upsells.
==> Suggest to add dicount feature for smart bundle

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

T

Admin

Merged with: Tạo discount cho Smart Bundle

Avatar

Anh Sơn

Nhiều sp quá ko thể tạo bundle cho từng sp được, vì vậy nên có 1 chức năng tạo discount cho Smart Bundle. Thích hợp cho store nào nhiều sp...
I cannot create bundle for every items due to thousands of them, so Shopbase should have a feature to create discount for smart bundle for those stores with ton of items like ours.


Avatar

nguyen nhan

Len top