2

Scroll page khi xem chọn custom nhân vật vẫn nhìn được ảnh Media


C
Chau Pham

Buyer vừa chọn nhân vật mà vẫn có thể xem được hình ảnh sản phẩm (Khi buyer preview image scroll theo page). Hiện tại là khoảng trống trắng.

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: In progress

C

Chau Pham