10

Set up shipping zone for a specific country


Avatar
Tina Phan

Allow merchants to exclude some states/provinces of a specific country when setting up shipping zone for that country.

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Mạnh Trần

chỉnh sửa shipping line


T

Admin

Status changed to: In progress

T

Admin

Status changed to: Planned

H

Hung Nguyen

Cho phép cấu hình shipping: Loại bỏ 1 số khu vực trong 1 Quốc gia được phép ship đến. Ví dụ trong US không ship đến Hawaii, Alaska, ...


Avatar

Tina Phan

Merged with: Loại bỏ khu vực ship trong 1 quốc gia

Avatar

Trang Tran Thuy

Setting shipping theo bang
- Bỏ chọn ship tới bang đó
- Thêm phí ship cho bang đó


Avatar

Tina Phan

Status changed to: In progress

Avatar

Mei Xiao

Allow merchants to set some states/provinces of a specific country as a special shipping fee


  • Avatar
Avatar

Mei Xiao

Set somes shipping areas as default (eg: Asia, EU...)


  • Avatar