1

Sticky Product Gallery Block

  • Live

Avatar
Truong Do Quang

Khi view product gallery đối với các sản phẩm có custom option, khi chọn custom option để live preview, thường thì phần ảnh personalized sẽ không cố định mà khi chọn các option xong phải kéo lên để kiểm tra. Mong muốn hỗ trợ phần product gallery này sticky để có thể vừa live view vừa chọn custom option mà không phải thao tác kéo lên kéo xuống

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Ha Nguyen

ủa cái này live lên rồi chỉnh ở đâu vậy nhỉ, mình thấy store mình vẫn chưa update


T

Admin

Status changed to: Live