7

Sync to Shopping Bing

 • Live

Avatar
huy pham

Hiện tại Shopping Bing đã đc nhiều platform hỗ trợ bởi nó cũng là một kênh rất tốt cho ace seller bán trên Bing.
Mình rất mong shopbase cũng sẽ update vấn đề này!
thanks

At the moment, Shopping Bing has been supported by many platforms because it is also a very good channel for merchants to sell on Bing.
I hope ShopBase will update this too!
Thanks

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

Avatar

Tina Phan

Status changed to: In progress

Avatar

Isaiah Ewing

跨境的平台竟然没有同步bing shopping的工具 可惜了


 • Avatar
 • Avatar
Avatar

Odom Perry

我也需要,不知道什么时候会更新,不然推荐你们用shopify 哈哈


 • Avatar
 • Avatar
Avatar

Aldo Damien

需要同步产品到Bing的功能


 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
Avatar

CO Ali blane

Sync to Shopping Bing need this


 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
Avatar

CO Ali blane

I hope ShopBase will also update this


 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar