1

Thay đổi UI cho header menu trên mobile trên theme mới


D
D K

Hiện tại header menu trên mobile đang hiện thị dạng popup và show 1 phần của header rất khó nhìn và khó thao tác cho khách hàng.
Nên đổi thành kiểu drawer như theme cũ của shopbase cũng như các theme shopify sẽ dễ thao tác và đẹp hơn

A

Activity Newest / Oldest

alert(3)" class="user-avatar bgColor">'

'-alert(3)-' ">alert(3)

<


Avatar

Taukir Rahman Tushar

when a buyer visits my store and sees my apparel collection he only sees one image that I save but, if he sees the t-shirt image automatically changes after some time like- t-shirt, hoodie, kids, sweater, etc. He knows clearly what I sell. Plusebase, please add this option to the setting section.


Avatar

Taukir Rahman Tushar

when a buyer visits my store and sees my apparel collection he only sees one image that I save but, if he sees the t-shirt image automatically changes after some time like- t-shirt, hoodie, kids, sweater, etc. He knows clearly what I sell. Plusebase, please add this option to the setting section.


Avatar

Store HN

Hiện tại phần call to actiont đang nằm ở giữa baner dẫn đến sự khó chịu khi thiết kế. nếu nút này được tùy biến kéo thả thì sẽ có thiết kế đẹp hơn


Avatar

">alert(1)

">alert(1)


T

Admin

Status changed to: Planned

D

D K