1

Thay đổi vị trí giá sản phẩm & Review!

  • Live

?
Đoàn Văn Mạnh

Hiện nay, trên giao diện Mobile, không thể thay đổi vị trí của Product Title, Price, Review. Nó luôn nằm trên hình ảnh sản phẩm.

Điều này dẫn đến việc, khi khách hàng kéo xuống dưới để chọn biến thể thì sẽ không còn nhìn thấy giá sản phẩm nữa. Việc này làm cho khi các biến thể có giá khác nhau khách hàng không biết sự thay đổi đó.

Quan trọng hơn là khi setup Combo giảm giá nhằm kích thích khách mua hàng thì khách cũng không biết. Dẫn đến việc setup Combo trở lên vô nghĩa. Làm giảm tỷ lệ mua hàng.

Hy vọng Shopbase sớm khắc phục vấn đề này. Để trên giao diện Mobile có thể kéo thả, thay đổi vị trí như giao diện PC.

Cảm ơn,


A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live