0

Add option to enter billing address in one page checkout layout

  • Live

L
Linh Tinh

Trong Phần one page checkout ko có phần nhập billing address cho khách hàng. Khách ko thể nhập được billing address để dùng thẻ thanh toán được.
Phần checkout 3 step thì có phần option billing address.
In one page checkout, there is no billing address for customers to fill in. Thus, customers cannot enter the billing address to use the payment card.
In the 3 step checkout section, there is an option billing address.

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Jolie Tran

Status changed to: Live

Avatar

Jolie Tran

Status changed to: In progress

Avatar

Quan T.

Status changed to: Planned

Avatar

Mrs. School River

Really Like !


Avatar

Mrs. School River

Like !


  • Avatar
  • Avatar
L

Linh Tinh

Trường hợp khách muốn mua quà tặng cho người khác thì ko thanh toán được bằng one page checkout


L

Linh Tinh

Như thế này