0

Thêm tracking page

  • Held for moderation
  • Closed

Avatar
Nies Den

Thêm hoặc cho kết nói với trackingmore để track được order chính xác
Add or link to trackingmore to track order correctly

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Closed

Avatar

Bam Hoan

Thêm trackingmore integration. Giảm > 50% khối lượng Customer service


Avatar

Cuong Tran

Kết nối với trackingmore để có thể sync order & TN từ shopbase sang trackingmore. Từ trackingmore có thể gửi mail, sms cho khách hàng về Order status. Khách sẽ vui hơn, ít hỏi hơn về tình trạng đơn hàng.


T

Admin

Merged with: Trackingmore integration

T

Admin

Status changed to: Planned

Avatar

Tina Phan

On default tracking page (storefront), beside using tracking number to tracking shipment status, buyers can user tracking number/ order name to track their order status.