10

Tạo landing page

  • Live

M
My Nguyen

Hỗ trợ tạo landing page.
Support creating landing page.

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Yasmine Hilali

landing page with artificial intelligence


Avatar

Tina Phan

Status changed to: Live

Avatar

CHUBBY POTATOES

lending pay


Avatar

Daisy Tran

Specific sales page or multipurpose landing page like this one --> cartflows.com/templates/


Avatar

Tina Phan

Merged with: Multipurpose landing page

Avatar

Tina Phan

Status changed to: In progress

Avatar

tai nguyen

Bạn nên liên kết lading page để xuất bản để giúp tăng lượng người dùng hơn và giúp quá trình dựng store được đơn giản hơn và sáng tạo hơn giúp người bán có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn nhé, khi bạn liên kết xuất bản từ lading page bạn sẽ đc rất nhiều thành phần thường đi ads chuyển đổi VN , mà nay VN rất khó để lên chuyển đổi để bán hàng nên họ sẽ thường tìm đến drop như bạn khi bạn liên kết lading page thì những thành phần ấy sẽ dễ dàng dựng web store hơn chứ ko phải mất cả đống thời gian mà đi tìm hiểu rõ hệ thống bạn làm 1 số người sẽ rất khó dựng web sẽ nản , khi bạn liên kết lading page lượng dùng drop bạn sẽ ko nhỏ đâu , tại sao shopify vs Wordpress có liên kết để dễ dàng hơn cho người dùng mà bạn lại không nhỉ


Avatar

Tina Phan

Merged with: Cập nhập liên kết với lading page để xuất bản

Avatar

tai nguyen

Bạn nên liên kết lading page để xuất bản để giúp tăng lượng người dùng hơn và giúp quá trình dựng store được đơn giản hơn và sáng tạo hơn giúp người bán có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn nhé, khi bạn liên kết xuất bản từ lading page bạn sẽ đc rất nhiều thành phần thường đi ads chuyển đổi VN , mà nay VN rất khó để lên chuyển đổi để bán hàng nên họ sẽ thường tìm đến drop như bạn khi bạn liên kết lading page thì những thành phần ấy sẽ dễ dàng dựng web store hơn chứ ko phải mất cả đống thời gian mà đi tìm hiểu rõ hệ thống bạn làm 1 số người sẽ rất khó dựng web sẽ nản , khi bạn liên kết lading page lượng dùng drop bạn sẽ ko nhỏ đâu , tại sao shopify vs Wordpress có liên kết để dễ dàng hơn cho người dùng mà bạn lại không nhỉ


Avatar

Tina Phan

Merged with: Cập nhập liên kết với lading page để xuất bản

Avatar

Goodnight Moms

Landing page và Funnel là rất quan trọng, Shopbase nên có một app hỗ trợ các tính năng build landing page. Nếu app đó có thể làm được như Gempages bên Shopify đang làm thì sẽ rất tốt


Avatar

Katia Menato

Totally Agree. the ability to create landing pages and ideally also assign them to individual products (i.e. feature of gempage/pagefly/ecc) would be invaluable. As an alternative partner with one of those landing page builder who is out there so that it becomes a reality for Shopbase too