1

Tracking Order cho Adser bằng UTM

  • Live

Avatar
Van Phuc Dang

Team mình có 3 bạn adser.
Thu nhập = % Doanh Thu mang về của Đơn hàng thực tế.
Mình đang khó khăn trong việc phân biệt được đơn hàng nào của bạn A, B, C.

Ví dụ, trong 1000 đơn hàng, mình không biêt đơn nào của A, B ,C.

Trước đây ở nền tảng khác, mình dùng UTM & redirect về link sản phẩm. Khi export đơn ra sẽ có 1 Column chứa UTM đó. Từ đó mình biết được đơn hàng đó thuộc về bạn Adser A/B/C.
Mong team bổ sung tính năng này.

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Tina Phan

Status changed to: Live