15

Update custom filter for collection page/ storefront

  • Live

Avatar
Phan Tina

Allow buyers can filter and select items easier when store has many different niches. Also help merchants to optimize advertisement.

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Tina Phan

Status changed to: Live

Avatar

Tina Phan

Merged with: Searching product by tag

Avatar

Mei Xiao

Searching product by tag on storefront


Avatar

Kimberly Bui

Show results when typinig the keywords. For example, when typing cat there will be a list of products whose names has "cat"
Tính năng tìm kiếm thông minh trên cửa hàng để cho ra các kết quả tìm kiếm bằng từ khóa. Ví dụ: khi gõ từ khóa "con mèo" thì sẽ xuất hiện 1 danh sách các sản phẩm có có chứ từ khóa đấy.


Avatar

Nicholas Anelka

khách ngoài tìm kiếm sp qua tiêu đề ra mình mong khách có thể tìm kiếm sp thông qua tag hoặc collections.


Avatar

Tina Phan

Status changed to: Under review

M

My Nguyen

Cho phép lọc sản phẩm khi search trên storefront, chẳng hạn theo giá/loại/giới tính
Please update feature "filter" on storefront as price, style and gender.


Avatar

Tina Phan

Merged with: Thêm filter cho storefront

Avatar

bellou zadem

In collections section there's a filter by alphabet and price.... But that's for the big market place who's a unlimited products , but for a small business like store shirts we need a option to filter by. Category for example i have a cat designs on shirt and same design available on hoodie when the client click on felter will be show two options shirt and hoodie And this option it's so important and it's very useful for costumers


Avatar

Tina Phan

Merged with: Filter by category of the products

Avatar

Kallie Ngo

In a collection page, there should be a filter (maybe in a form of checklist) to help customers search for products of a certain style. Ex: In T-shirt collection, there a list of styles including funny, family, love,... Buyers can check the option to filter their wanted products
Trong trang collection, nên có 1 bộ lọc (có thể là một dạng của checklist) để giúp khách hàng có thể tìm kiếm những sản phẩm có những kiểu dáng nhất định. Ví dụ: trong bộ sưu tập áo phông có một danh sách kiểu dáng bao gồm như funny, family, love,...Khách có thể kiểm tra các lựa chọn này để chọn ra sản phẩm mà họ muốn.


Avatar

Tina Phan

Merged with: Add product filter in a collection

Avatar

Thanh Tran

Phần lọc sản phẩm trong collection ở storefront cần thêm các filer lọc theo thuộc tính của sản phẩm như màu, size...


Avatar

Trịnh Thu Uyên

ShopBase should have a feature to add custom filters on the storefront besides the default filters.


D

duc huy

thêm bộ lọc filter để lọc ra từng SP cụ thể


Avatar

Trong Hieu Vu

Đồng ý. Chứ filter Shopbase/printbase đang nghèo nàn quá.


D

duc huy


Avatar

Kallie Ngo

filter này cũng nên có ở ngoài homepage để khách tìm cho dễ


Avatar

Phan Tina

Update search bar storefront: buyers can find related variants if searching by styles.


Avatar

Hoàng Năng Nam

hoàn toàn đồng ý, nên có chức năng này, shopbase có thể tham khảo ở đây empire-theme-supply.myshopify.com/collections/diy-kits