1

Bổ sung trang Blog

  • Live

Avatar
Nguyễn Khánh

Với 1 thương hiệu dù bán sản phẩm gì nếu có câu chuyện của riêng thương hiệu đó và để khách hàng hiểu hơn mình đang chi tiền vì điều gì, sự hiểu biết tới đâu và sở thích cá nhân của mình có được đáp ứng thì Blog chính là chỗ để KH tiếp cận gần hơn với nhà bán hàng đồng thời Blog hỗ trợ thúc đẩy SEO từ khóa rất hiệu quả. Rất mong team sớm bổ sung tính năng này

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Tina Phan

Status changed to: Live

Avatar

Tina Phan

Status changed to: In progress