1

Campain bán WorldWide với POD


Avatar
Nga Trần

Campain anh bán WorldWide mà giờ phải chọn 2 nhà in US hoặc EU thì không đúng.
Chạy ads như vậy không tối ưu.
Bên các em làm thế nào để áp luôn tự động chọn nhà in EU khi khách EU mua. Có thể tăng Basecost lên.
Chứ mà chạy ads xong phải chia ra làm 2 campain như vậy thì ngân sách tối ưu sẽ không tốt;
Các PLF khác vẫn làm thế, không hiểu sao bên em lại chia ra như vậy

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Planned