1

Cho phép Upsell App hoạt động ở vị trí cart page

  • Live

L
Long Hoang

Hiện tại nếu shop bật upsell app, thì trải nghiệm người dùng sẽ là:
Add To Cart > Upsell > Cart Page

Nếu người dùng tắt Upsell, người dùng vẫn ở lại trang product page. Điều này khá khó chịu và dẫn đến tỉ lệ thoát trang cao ở product page.

Ở đây xin đề xuất 1 route khác hợp lý hơn:

Add To Cart > Cart Page > Upsell

Khi người dùng tắt Upsell đi, thì vẫn ở trên trang Cart Page và tiếp tục hành trình mua hàng của mình.

Nhờ Printbase xem xét.

Trân trọng

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Tina Phan

Status changed to: Live

H

Hoan Tran

Đồng ý, mình cũng đang gặp bất tiện khi không setup được trải nghiệm này cho KH. Điều này khá khó chịu cho KH khi mua sắm.