3

Cần điều chỉnh số lượng automatic discount

  • Live

Avatar
BCshop3d Support

1 store thì sẽ có nhiều sản phẩm khuyến mãi như mua 2 tặng 1, nhưng shopbase chỉ cho chạy 1 automatic discount thì chỉ chỉnh được khuyến mãi của 1 sản phẩm. Mình nghĩ không nên giới hạn số lượng discount như cái bundle

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

T

Admin

Status changed to: Under review

T

Admin

Status changed to: Planned

D

DJADAOUADJI EL AMINE

2 discount on same order pls


Avatar

Dao Le Thi Anh

Buyer có thể hưởng đồng thời nhiều discount, ví dụ discount 1 69$ free ship, discount 2 giảm 10% nếu mua 2 sản phẩm, ví dụ: khách chọn 2 item đạt 69$ FS, nhưng có discount 10% cho nên total