3

Có thể setting auto collapse product description,Return & warrant,Shipping policies ở Product page

  • Live

Avatar
Laura Nguyen

Hiện tại PB đang không cho auto collapse product description, Return & warrant, Shipping policies ở Product page, seller bán nhiều base product khác nhau nên phần description rất dài, buyer cũng khó kiên nhẫn kéo đến cuối để nhìn thấy widget -> Giảm tỉ lệ upsell, trang product bị dài, quá nhiều thông tin, nhiều ảnh tại description khiến tốc độ tải trang bị chậm. PB có thể mở tính năng cho seller setting auto collapse

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live