1

Design in ở Hoodie quá bé so với các áo khác

  • Live

N
NGUYEN BANG

Mùa lạnh cuối năm bán áo Hoodie là quan trọng nhất. Tuy nhiên, tôi thấy phần mockup Hoodie thể hiện quá bé. lại không có chế độ zoom in khi rê chuột vào thì khách hàng không thể thấy rõ design được. Đề nghị làm mockup Hoodie design to hơn, vùng in design trên front của Hoodie cũng phải to hơn, chứ như hiện tại là quá bé.

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

T

Admin

Status changed to: In progress