5

Được chọn mockup trước khi publish campaign

  • Live

H
Hieu ngo

Hi,
Khi mình tạo campaign thì sau khi publish có rất nhiều MK.
Tuy nhiên không phải cái nào cũng phù hợp.
Do vậy mình đề xuất được chọn MK trước khi publish camp.
Như vậy sẽ đỡ tốn thời gian và tài nguyên hệ thống.
Trân trọng!

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

Avatar

Tina Phan

Status changed to: In progress