1

Góp ý về tính năng sửa sản phẩm sau khi Bulk campaint PrintBase

  • Live

N
NNK VIRUS

Dear Team,
Mình có 1 góp ý nhỏ sau khi Bulk camp. Một số design sẽ không phù hợp với main color của camp gốc.
Vì vậy mình phải vào những camp bị lỗi màu để xóa những sản phẩm bị lỗi đi.Trong phần Edit campain của Printbase đã có option Group your variants by this option. Mình có chọn Color để chọn sản phẩm có màu lỗi để xóa, tuy nhiên vẫn phải click tay vào từng ô trong Group màu cần xóa.
Vì vậy mong Printbase hỗ trợ thêm tính năng chọn tất cả các variant có cùng màu để Seller thực hiện việc xóa sản phẩm này.
Trân trọng.

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Tina Phan

Status changed to: Live

N

NNK VIRUS

Mình bổ sung thêm ảnh để SB dễ hình dung