2

Hiện description cho từng loại sản phẩm

  • Live

Avatar
Nguyễn Duy Hiếu

Hiện tại 1 design dùng cho nhiều loại sản phẩm thì có vấn đề là trang description rất dài nên mình mong muốn có thể hiện description cho từng loại sản phẩm

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Tina Phan

Hi Hiếu,
Cảm ơn bạn đã gửi đóng góp cho ShopBase Team. Giờ đây, trong các chiến dịch có nhiều sản phẩm với các mô tả khác nhau, bạn có thể chọn hiển thị tất cả mô tả sản phẩm hoặc mô tả của các sản phẩm đã chọn, cùng với hiển thị mô tả chung cho toàn bộ chiến dịch. Chi tiết hướng dẫn vui lòng tham khảo tại >> help.shopbase.com/vi/article/chinh-sua-va-nhom-cac-mo-ta-cho-bien-the-san-pham-tren-printbase-printhub-1kwk4l7/.

ShopBase rất mong được tiếp nhận thêm những đóng góp từ bạn và các merchants để ngày càng cải thiện sản phẩm hơn nữa trong thời gian tới.

Xin cảm ơn bạn,
ShopBase Team


Avatar

Tina Phan

Status changed to: Live