2

Nhóm các option cho personalizer // Group options for personalizer

  • Live

H
hoàn lê

personalizer nên làm thêm dropdownlist để show hide các nhóm option cho gọn, như vậy mình có thể nhóm option lại theo nhóm cho gọn.
nhiều mẫu cho phép tuỳ chỉnh nhiều mà dàn ra như hiện tại thì rất rối
đây là một ví dụ về dropdownlist khá tiện và gọn
inkgo-demo.myshopify.com/collections/frontpage/products/custom-mug-dog-1

personalizer should do a dropdownlist to show hide option groups neatly, so thatvI can group options to.
Many templates allow for much customization, but the current layout is very confusing
Here is a handy and neat dropdownlist example
inkgo-demo.myshopify.com/collections/frontpage/products / custom-mug-dog-1


A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

Avatar

Tina Phan

Status changed to: In progress