4

Request Review kèm Coupon

  • Live

Avatar
Ryan R

Tạo option gửi Coupon kèm trong email Request Review cho khách đã mua hàng để khuyến khích khách mua thêm nếu hài lòng, giúp tăng Lifetime Value của mỗi khách hàng.

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

T

Admin

Merged with: Tăng tỉ lệ nhận review từ người mua

Avatar

Trang Trần

Có thể suggest KH review với hình ảnh thì đc 1 coupon code
Như thế collect review sẽ tốt hơn nhiều


T

Admin

Status changed to: In progress

H

Hieu ngo


H

Hieu ngo

khi click nút review trong email thì nên hiển thị ra trang sp có popup mục review để khách hàng có thể chủ động thêm được hình ảnh review nữa