2

Resize text đối với sản phẩm personalized

  • Live

A
Anonymous

Nhờ đội tech xem xét bổ sung tính năng resize lại text một cách linh hoạt để có thể vừa khung ảnh khi khách hàng gõ một tên dài.

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

T

Admin

Status changed to: Under review