4

Tăng số lượng variants

  • Live

Avatar
wryjr rruy

HIện tại đang là 250, nếu mình chọn nhiều màu hơn thì bị giới hạn, có thể tăng số lượng variants giúp mình với được không. Mình cảm ơn

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Tina Phan

Status changed to: Live

Avatar

Tina Phan

Status changed to: In progress

Avatar

Tina Phan

Status changed to: Under review

Avatar

BCshop3d Support

mình cũng gặp vấn đề như vậy, cần phải điều chỉnh gấp, tốt nhất là ko nên giới hạn