2

Thêm chức năng cho mục tipping để khách dễ rút hầu bao hơn !

  • Live

Avatar
Tan Nguyen

Bên shopify họ còn cho tùy chỉnh lời kêu gọi tipping để khách dễ rút hầu bao hơn,
và khi khách tipping thì ko cần phải làm thêm 1 bước là tick vào ô tip nữa, mong shopbase sớm bổ sung phần này

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

T

Admin

Status changed to: Planned

T

Admin

Status changed to: Open

T

Admin

Status changed to: Live