3

Thêm option số lượng để khách hàng lựa chọn

  • Live

Avatar
Trọng Tài Trần

Thêm tùy chọn số lượng trước khi custom, Shopbase nên update cái này sớm, các đội khác làm nhiều về cái này rồi.

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live