5

Thêm Phần Tipping cho toàn bộ store plusebase,printbase

  • Live

T
tan nguyen

Tipping ( tiền boa của khách ) là 1 cách để tăng doanh thu tuyệt vời cho store, mong đội ngũ phát triển ưu tiên và nhanh chóng cập nhật lên tất cả các store.

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

Avatar

Tina Phan

Status changed to: Planned

Avatar

Hoang Thien

Tipping ( tiền boa của khách ) là 1 cách để tăng doanh thu tuyệt vời cho store, mong đội ngũ phát triển ưu tiên và nhanh chóng cập nhật lên tất cả các store. cần gấp nhá anh em kỹ thuật ơi