1

Thêm sản phẩm áp t-shirt kid 2D

  • Live

Avatar
Thành Trần

Hiện tại mình chỉ có sản phẩm 3D tshirts kid, 2D hoodie kid. dẫn đến việc up ảnh cũng như chi phí costbase mắc hơn. mình hy vọng sẽ có ra mắt sớm sản phảm 2D tshirts kid. vì rất nhiều người mua hàng với Gia đình họ mua cho Cháu và Con nhỏ rất nhiều

A

Activity Newest / Oldest

T

Admin

Status changed to: Live

T

Admin

Status changed to: Open

Avatar

Tina Phan

Status changed to: In progress

Avatar

Tina Phan

Status changed to: Planned