1

Thêm tính năng cho phép tạo lựa chọn số lượng ảnh được add vào design // Request a feature that allows buyers to select the number of images added to


A
ABC ABC

Thêm tính năng cho phép tạo lựa chọn số lượng ảnh được add vào design. Ví dụ: làm pesonalized cho 1 gia đình có 2 con, 3 con,.... thì có feature lựa chọn số lượng con được add vào trong thiết kế

I want to request a feature that allows buyers to select the number of images added to the design. For example: making pesonalized campaign for a family with 2 children, 3 children, .... then there is a feature to choose the number of children added in the design.

A

Activity Newest / Oldest

H

hoàn lê

vote làm tính năng này sớm
cho phép đổi file psd sau khi lựa chọn hoặc đổi folder layer


A

ABC ABC

Sau khi chọn số lượng con trong gia đình thì có thể chọn màu tóc hoặc màu áo cho từng người con sau. Đây là tính năng rất quan trọng để đẩy mạnh số lượng tiếp cận khách hàng nên hy vọng shopbase sẽ xử lý và cho ra sớm