1

Sync to Shopping Bing


Avatar
huy pham

Hiện tại Shopping Bing đã đc nhiều platform hỗ trợ bởi nó cũng là một kênh rất tốt cho ace seller bán trên Bing.
Mình rất mong shopbase cũng sẽ update vấn đề này!
thanks

At the moment, Shopping Bing has been supported by many platforms because it is also a very good channel for merchants to sell on Bing.
I hope ShopBase will update this too!
Thanks

A